Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Wij zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werken ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.

Wij zijn allround opgeleid en hebben ruime ervaring. Ook volgen we regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.