Welke problemen

Spraak

Spraak is volgens het woordenboek: het vermogen tot spreken.
Binnen de logopedie heeft spraak te maken met de besturing van de spieren voor het spreken en met de uitspraak van klanken.
Wanneer iemand problemen heeft met de spraak is deze soms slecht of niet verstaanbaar voor zijn omgeving.

Taal

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken.
Voor ieder mens, jong of oud, is taal van groot belang. Taal zorgt ervoor dat wij de enige levende wezens op aarde zijn die hiermee kunnen communiceren.
Wanneer iemand problemen heeft met taal staat dit een goede communicatie in de weg.

Adem en stem

Een ontspannen ademing en stemgeving zijn essentieel om te kunnen spreken. Wanneer hier een verstoring in is, kost het spreken meer inspanning, wat allerlei klachten en afwijkingen kan opleveren. Dit zijn betreft niet alleen lichamelijke klachten, maar ook klachten in het dagelijks functioneren.

Beginnend stotteren

Wat is stotteren? Stotteren is onvloeiend spreken. Dit kan bestaan uit: het herhalen van klanken, lettergrepen, woorden of zinsdelen; blokkeren op een klank en het vermijden van woorden of spreeksituaties. Soms is er een duidelijke verstoring van de adem te horen.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, uitspraak en het gehoor. Afwijkende mondgewoonten zijn: mondademen, verkeerd slikken en duim-, speen en vingerzuigen. Deze gewoonten kunnen het gevolg van elkaar zijn of elkaar in stand houden.

Slikken

Wanneer de voeding problemen oplevert wanneer er ergens in het eet-/drinkproces verstoringen zijn, kan een logopedist hulp bieden. Denk bijvoorbeeld aan het leren kauwen en goed slikken.