Tarieven

Vergoeding logopedie

Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars. Een logopediebehandeling wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet de behandeling plaatsvinden d.m.v. een verwijzing door arts of specialist. Voor volwassenen wordt het eigen risico aangesproken, voor kinderen geldt dat niet.
Tarieven per zorgverzekeraar voor 2023 vindt u via deze link: tarieven 2024

Intercollegiaal overleg en verslaglegging aan derden

Scholen en andere instanties doen regelmatig een beroep op ons. Zij vragen bijvoorbeeld intercollegiaal overleg of tussentijdse rapportage. Ook wordt ons vaak gevraagd om een logopedisch verslag te schrijven voor de aanvraag van een (her-)indicatie cluster 2-ondersteuningsarrangement. Afstemming tussen ons en school of peuterspeelzaal wordt door alle betrokkenen als belangrijk ervaren. De tijd die wij besteden aan onderzoek gericht op herindicatie, tussentijdse behandelrapportage en intercollegiaal overleg, mogen wij echter niet bij de zorgverzekeraar declareren. Wij brengen deze tijd daarom in rekening bij de aanvrager. De aanvrager kan de school van uw kind, het samenwerkingsverband of een cluster 2-instelling zijn. Wij vragen de aanvrager vooraf of hij of zij bereid is de kosten te vergoeden voor de dienst die aan ons gevraagd wordt, omdat wij de dienst anders niet kunnen verrichten.

Nota voor niet of te laat afgemelde afspraak

Wanneer u verhinderd bent, moet u dit tenminste 24 uur van te voren meedelen via de telefoon, het antwoordapparaat, de mail of WhatsApp. Bij geen of te late afmelding, brengen wij de besproken tijd in rekening. Hiervoor geldt in 2024 het tarief van €37,30 euro per te laat of niet-afgemelde behandeling. U krijgt deze verzuimfactuur toegestuurd en deze moet u zelf voldoen. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.