Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling door een logopedist heeft u een verwijzing van de huisarts, een jeugdarts, de tandarts of een specialist nodig.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Logopedie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars en zit voor iedereen in het basispakket. Bij volwassenen wordt wel het eigen risico aangesproken. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De behandelingen brengen wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening. Een niet-nagekomen afspraak wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen. Zie onze betalingsvoorwaarden voor meer informatie.

Als ik niet tevreden ben met een behandeling?

Het kan voorkomen dat u als patiënt of als ouder van een minderjarige patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. U kunt dan terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.
NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 70
Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Onze logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.